Afbetaling woonkrediet

biljettenEen woonkrediet is een grote uitgave, voor een belangrijke stap in het leven. Het aankopen van een huis is een stap die goed voorbereid moet worden. Het onderzoeken van de maximale maandelijkse lasten voor het woonkrediet is daarmee een van de zaken die goed geregeld moet worden. Voor veel mensen is het echter niet duidelijk hoeveel ze per maand kunnen betalen zonder in de financiële problemen te komen.

Daarnaast bestaat er veel onduidelijkheid over de verschillende manier waarop een woonkrediet afbetaald kan worden. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het grootste deel van het kapitaal aan het begin wordt afbetaald, of juist aan het eind als er hogere inkomsten worden verwacht naarmate de looptijd van het woonkrediet vordert.

Persoonlijke situatie bij de afbetaling van een woonkrediet

Allereerst is het natuurlijk goed om te kijken naar de persoonlijke situatie. Door de uitgaven per maand goed op een rijtje te zetten kan er een overzicht worden gecreëerd waarbij het duidelijk wordt hoeveel er per maand beschikbaar is en waar de rest van het geld naar toe stroomt. Door de maandelijkse uitgaven voor, bijvoorbeeld, de boodschappen en de abonnementen die lopen bij elkaar op te tellen en dit af te zetten tegen de maandelijkse inkomsten komt er een bedrag beschikbaar dat maandelijks besteedbaar is aan het woonkrediet. Het deel van de inkomsten dat niet wordt besteed aan vaste lasten is in principe beschikbaar om het woonkrediet mee te financieren. Wanneer er een woonkrediet is afgesloten dienen deze kosten namelijk maandelijks te worden betaald en is het geld niet beschikbaar voor andere uitgaven.

Toekomst

Daarnaast is het erg slim om te kijken naar eventuele veranderingen in de persoonlijke situatie. Wanneer er bijvoorbeeld kinderen op komst zijn zullen de uitgaven in de toekomst gaan stijgen en blijft er maandelijks een kleiner deel van het inkomen beschikbaar. Aan de andere kant kan een aanstaande promotie er voor zorgen dat het inkomen in de toekomst zal gaan stijgen en dat er dus meer geld beschikbaar zal komen voor de betaling van de kosten van een woonkrediet.

Vormen van afbetaling

Zoals gezegd kan er worden gekozen voor verschillende manieren van afbetaling. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een vaste maandelijkse afbetaling, een dalende maandelijkse afbetaling, een stijgende afbetaling of een maandelijkse interestafbetaling en eenmalige kapitaalaflossing. Een vaste maandelijkse afbetaling is de meest eenvoudige vorm, waarbij er maandelijks interest en kapitaalbetalingen worden gedaan. Het bedrag per maand blijft de gehele looptijd gelijk, maar het gedeelte kapitaalbetaling neemt langzaam toe wanneer de interestbetalingen lager worden. Hier valt in de maandelijkse kosten echter niets van te merken, deze blijven constant.

Bij een dalende maandelijkse afbetaling wordt er vooral in het begin van de looptijd veel kapitaal afbetaald. Hierdoor nemen de kosten van het woonkrediet af en worden de lasten per maand lager naarmate de looptijd van het woonkrediet vordert. Bij een stijgende maandelijkse afbetaling werkt dit precies andersom. Wanneer er wordt verwacht dat er in de toekomst meer inkomen gegenereerd zal worden is dit een gunstige oplossing. Bij een maandelijkse interestafbetaling en eenmalige kapitaalaflossing wordt er geen kapitaal afbetaald gedurende de looptijd, er wordt alleen interest betaald. Aan het eind van de looptijd wordt het kapitaal in één keer afbetaald.

Woonkredietinfo menu


geld

euro geld huis