Schuldsaldoverzekering: waarom wel of waarom niet?

familieEen hypothecair krediet of een woonkrediet wordt doorgaans afgesloten voor een groot bedrag. Hierdoor is de looptijd ook erg lang, meestal zo’n 15 tot 30 jaar. Het kan daardoor altijd gebeuren dat er tussentijds iets voorvalt waardoor de persoon die het woonkrediet heeft afgesloten niet meer in staat is de afbetaling te voldoen, bijvoorbeeld door het vroegtijdig overlijden als gevolg van een ongeval. Wanneer de hypothecaire lening niet kan worden voldaan zal de openstaande schuld overgaan op een van de erfgenamen of de partner. Het is natuurlijk erg vervelend om als partner zo’n schuld te erven en daarmee verantwoordelijk te worden voor de afbetaling hiervan.

Om deze reden is er de schuldsaldoverzekering ontstaan. Deze verzekering zorgt voor een afbetaling van de schuld wanneer de ontlener komt te overlijden. De openstaande schuld gaat op deze manier niet over op een van de erfgenamen of de partner, waardoor hun financiële posities hierdoor in ieder geval niet zullen worden beïnvloed. Een schuldsaldoverzekering brengt aan de andere kant natuurlijk wel weer kosten met zich mee, waardoor niet iedereen er voor kiest om deze verzekering af te sluiten. Het afsluiten van deze verzekering is dan ook niet verplicht. Iedereen kan er zelf voor kiezen om het risico hiermee af te dekken door maandelijks een extra premie te betalen voor een schuldsaldoverzekering naast het woonkrediet.

Te verzekeren bedrag

Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering valt er zelf een te verzekeren bedrag te kiezen. De verzekering zal uitkeren aan de hand van het verzekerde bedrag. Hoe hoger dit bedrag is, hoe kleiner de financiële klap zal zijn die de achterblijvende partner op zal moeten vangen. Aangezien het mogelijk is zelf te bepalen voor welk bedrag de verzekering afgesloten moet worden kan er zelf bepaald worden hoe groot de financiële klap maximaal mag zijn.

Door te kiezen voor een verzekering tegen 100% van de waarde waarbij allebei de partners 50% van de waarde verzekeren is de schuldsaldoverzekering zo goedkoop mogelijk. Het nadeel hiervan is echter dat één van beide partners nog altijd zelf de helft van het woonkrediet op zal moeten brengen, wanneer de ander komt te overlijden. Zeker in gevallen waarbij de vrouw niet fulltime werkt en er grote inkomensverschillen bestaan tussen de beide partners is dit niet ideaal.

Aan de andere kant is het mogelijk om in totaal een verzekering voor 200% van de waarde af te sluiten. Op deze manier zal geen van beide partners in de problemen komen bij het plotseling overlijden van de ander. Het nadeel hiervan is echter wel dat de premie erg hoog zal zijn. Het is daarom beter om te kiezen voor een waarde tussen de 100% en 200% van het geleende kapitaal. Door de percentages zo te kiezen dat het inkomen van de partners onafhankelijk voldoende zal zijn om het woonkrediet te kunnen blijven betalen kan er een veilige verzekering worden gekozen die zo min mogelijk kosten met zich meebrengt. In principe is het altijd slim om een schuldsaldoverzekering af te sluiten om enorme financiële klappen op te kunnen vangen bij het plotseling overlijden van een van beide partners.

Woonkredietinfo menu


geld

euro geld huis