Vaste rentevoet versus variabele rentevoet

Het afsluiten van een woonkrediet om de aankoop van een huis te kunnen financieren is één van de belangrijkste beslissingen in het leven van de meeste mensen. Het gaat hierbij om een groot bedrag, waardoor het belangrijk is om goed na te denken over de verschillende mogelijkheden en vooral zoveel mogelijk relevante informatie in te winnen.

Er bestaan meerder verschillende vormen van woonkredieten en zelfs binnen een woonkrediet zijn er nog voldoende keuzes te maken. Eén van de keuzes is een vaste of een variabele rentevoet. Beide gevallen hebben natuurlijk zo hun voor- en nadelen. Een vaste rentevoet lijkt wel zo makkelijk en veilig, maar ook een variabele rente kan ook een aantal voordelen bieden waardoor het woonkrediet uiteindelijk een stuk voordeliger kan uitvallen.

Vaste rentevoet

De meest veilige keuze binnen een woonkrediet is de vaste rentevoet. Op deze manier zal de rentevoet de gehele looptijd vast staan en zullen er geen verrassingen optreden. De rentevoet wordt bij het afsluiten van het woonkrediet vastgesteld en zal zo blijven. Het nadeel van een vaste rentevoet is dat de kredietverstrekker op deze manier het renterisico draagt. Wanneer de rente zal stijgen heeft de kredietverstrekker minder inkomen en er zal daarom doorgaans een verhoging van de huidige rente worden gerekend om dit risico voor de kredietverstrekker af te dekken. Dat is de reden dat een vaste rentevoet vaak een wat hogere rentevoet met zich meebrengt dan een variabele. Aan de andere kant biedt het natuurlijk wel meer zekerheid voor mensen die graag gedurende de gehele looptijd weten waar ze aan toe zijn.

Variabele rentevoet

Om te kunnen profiteren van een eventueel dalende rentevoet kan er een variabele rentevoet worden gekozen binnen het woonkrediet. Dit is een goed idee voor mensen die graag wat risico nemen om daarmee de kans te lopen op een goedkoper woonkrediet. Naast een dalende rente kan een variabele rentevoet ook al voordeliger zijn wanneer de rente laag staat. Wanneer de rente laag staat zal de kredietverstrekker verwachten dat de rente gaat stijgen en zal ze daarom genoegen nemen met een lagere rentestand op het moment van afsluiten. Wanneer de rentestijging gedurende een bepaalde periode uitblijft zal het woonkrediet daardoor langere tijd voordeliger blijven dan met een vaste rentevoet. Er zijn daarnaast verschillende formules beschikbaar waardoor er een variabele rente gekozen kan worden die goed bij de persoonlijke situatie past.

Een van de mogelijkheden is een jaarlijks variërende rentevoet. In deze situatie zal de rentevoet ieder jaar worden aangepast aan de marktrente die op dat moment van kracht is. Dit is daarmee de meest onzekere variant, maar ook de voordeligste. De rentevoet zal hierbij een stuk lager zijn dan bij een vaste rentevoet.

Verder is het mogelijk om te kiezen voor een rentevoet die na 3 jaar steeds aangepast zal worden aan de huidige situatie of een variabele rentevoet die pas in gaat na 10 of 15 jaar. Met deze laatste formule worden de vaste en de variabele rentevoet dus eigenlijk gecombineerd en worden de voor- en nadelen gemixt.

rente

Woonkredietinfo menu


geld

euro geld huis