rente

Rentevoet woonkrediet

Er kan bij een woonkrediet zelf worden bepaald of er een vaste of een variabele rentevoet wordt gebruikt om de interestbetalingen gedurende de gehele looptijd te bepalen. Door te kiezen voor een vaste rentevoet zal deze uiteraard niet veranderen, met een variabele rentevoet is dit wel het geval.

Vaste rentevoet bij woonkrediet

Met een vaste rentevoet zal de interest gedurende de gehele looptijd gelijk blijven. Dat wil zeggen, het percentage aan interest blijft gelijk. Uiteraard is het wel mogelijk dat de rentebetalingen langzaam afnemen naarmate het woonkrediet vordert. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin zowel interestbetalingen als kapitaalbetalingen plaatsvinden. Door middel van de kapitaalbetalingen neemt het openstaande geleende bedrag langzaam af en zal er dus minder interest worden berekend per maand. Dit betekent echter niet dat de rentevoet verandert, die blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. De rentevoet wordt in dit geval dus bepaald door de contractuele afspraken die bij het afsluiten van het woonkrediet overeen worden gekomen.

Variabele rentevoet bij woonkrediet

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een variabele rentevoet. Op deze manier kan er worden geprofiteerd van een eventuele rentedaling. Aan de andere kant kan het ook gebeuren dat de rente stijgt, waardoor de rente over het woonkrediet uiteraard ook hoger uit zal vallen. Hierdoor zijn de kosten van een woonkrediet met een variabele rente dus minder zeker dan die van een woonkrediet met een vaste rentevoet. Met een variabele rentevoet wordt er door de ontlener meer risico genomen. Dit kan echter wel leiden tot een lagere rentevoet waarmee het woonkrediet uiteindelijk goedkoper uit zal vallen. Er zijn verschillende formules mogelijk wanneer er voor een variabele rentevoet wordt gekozen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de rentevoet ieder jaar opnieuw vast te laten stellen. Dit is de meest onzekere variant, maar het kan wel een hoop schelen wanneer de rente sterk daalt. Daarnaast is het mogelijk om voor een formule te kiezen waarbij de rente bijvoorbeeld elke 3 of elke 5 jaar wordt vastgesteld. Dit zijn mildere varianten, die in principe verder op hetzelfde neerkomen als de variabele rentevoet die ieder jaar opnieuw wordt bepaald.

Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij de rente, bijvoorbeeld, 10 of 15 jaar vast staat en daarna variabel wordt en elke 3 of 5 jaar opnieuw zal worden vastgesteld. Deze formule is vooral goed geschikt voor mensen die gedurende het eerste deel van de looptijd van het woonkrediet graag wat meer zekerheid hebben, maar daarna voldoende geld achter de hand verwachten te hebben om een risico te nemen en zo eventueel een goedkoper woonkrediet te kunnen krijgen.

Marktrente

Uiteindelijk is de rentevoet bij een variabele variant altijd afhankelijk van de marktrente. Op het moment staat de marktrente erg laag, vanwege de slechte economische situatie. De kans is daarom groot dat de rente niet verder zal zakken en dat een variabele rente in dit geval dus ook niet zoveel zin heeft. Met een vaste rentevoet wordt er echter altijd wel wat meer betaald, omdat de kredietverstrekker in dat geval het renterisico loopt.

Woonkredietinfo menu


geld

euro geld huis