Woonkrediet op mandaat versus hypotheeklening

Wanneer mensen een huis kopen wordt hier in de meeste gevallen een hypotheeklening voor afgesloten, een zogeheten woonkrediet. Dit is in principe een lening voor een bedrag wat min of meer gelijk zal staan aan de waarde van het huis. Op deze manier kan het huis worden aangeschaft en door middel van kapitaalbetalingen langzaam eigendom worden van de koper. Deze kapitaalbetalingen kunnen per maand plaatsvinden, maar het is ook mogelijk om voor een eenmalige kapitaalbetaling te kiezen aan het eind van de looptijd en de hypotheeklening zo in één keer af te betalen. Op deze manier wordt er gedurende de gehele looptijd dus de maximale rente betaald over de hypotheeklening.

Dit heeft als grote voordeel dat de fiscale voordelen als gevolg van het woonkrediet maximaal zullen zijn gedurende de gehele looptijd. Aan de andere kant bieden maandelijkse kapitaalbetalingen het voordeel dat het mogelijk is om de maandelijkse lasten per maand te laten dalen of te laten stijgen, waardoor een hypotheeklening eventueel beter in valt te passen in de persoonlijke situatie. Daarnaast is de hypotheeklening op deze manier aan het eind van de looptijd met zekerheid afbetaald, anders dan bij, bijvoorbeeld, een beleggingswoonkrediet waarbij dit afhangt van het rendement dat er op de beleggingen in behaald.

Woonkrediet op mandaat

Het is ook mogelijk te kiezen voor een woonkrediet op mandaat. Hierbij wordt er eigenlijk geen hypotheek afgesloten op het moment van de aankoop van het huis, maar wordt er door de koper een volmacht gegeven aan de kredietverstrekker om zo nodig alsnog eenzijdig een hypotheeklening af te sluiten. Er is in dat geval dus geen goedkeuring nodig van de koper van het huis, de kredietverstrekker kan dit zelf regelen.

Soms wordt er voor deze variant gekozen om de kosten van het afsluiten van de hypotheek te voorkomen. Op deze manier hoeven er namelijk geen registratie- en hypotheekrechten te worden betaald. Dit kan behoorlijk wat kosten met zich meebrengen, waardoor het een leuke besparing is. Aan de andere kant is het grote nadeel van een woonkrediet op mandaat dat er geen fiscaal voordeel mee behaald kan worden, zoals bij de hypotheeklening. Een woonkrediet op mandaat is daarmee vooral geschikt voor een tweede woning, aangezien er daarvoor sowieso geen fiscale voordelen gelden.

Een woonkrediet op mandaat wordt echter niet zo vaak afgesloten. Sowieso dient de kredietverstrekker er van te zijn overtuigd dat de rente- en kapitaalbetalingen op tijd worden voldaan. Is dit niet het geval dan dient de kredietverstrekker alsnog een hypotheek af te sluiten en is het voordeel van het woonkrediet op mandaat snel verdwenen. Daarnaast loopt de kredietverstrekker het risico dat de koper van het huis het mandaat betwistbaar, ondoelmatig of zelfs nietig weet te maken. Zo kan de woning worden vervreemd, gehypothekeerd of op worden genomen in een hypothecaire volmacht voor een derde die tot omzetting over kan gaan.

Al met al komt het niet vaak voor dat er wordt gekozen voor een woonkrediet op mandaat en is in de meeste gevallen een hypotheeklening een stuk gunstiger voor zowel de koper als de kredietverstrekker.

Woonkredietinfo menu


geld

euro geld huis