Woonkrediet informatie

Om een huis te kunnen financieren zullen de meeste mensen een woonkrediet moeten afsluiten. Er bestaan verschillende vormen van een woonkrediet, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Door goed te kijken naar de verschillen tussen de woonkredieten en de variant te kiezen die het best aansluit bij de persoonlijke situatie kan het beste woonkrediet worden gevonden. De twee meest bekende vormen van een woonkrediet zijn:

Het klassieke woonkrediet

Een klassiek woonkrediet is de meest eenvoudige en bekende vorm van een woonkrediet. Uiteraard vallen er binnen het woonkrediet een aantal keuzes te maken. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een vaste of variabele rentevoet. Met een vaste rentevoet zal deze niet veranderen gedurende de looptijd. Door te kiezen voor een variabele rentevoet zal deze, uiteraard, kunnen veranderen gedurende de looptijd. De rentevoet wordt echter altijd aangepast binnen grenzen die voorafgaan worden vastgesteld. Afhankelijk van de gekozen formule zal het tarief stijgen of dalen op de herzieningsdatum. Wanneer de rentevoet daalt is het mogelijk hier op twee manier gebruik van te maken.

rekenmachineEr kan worden gekozen voor een kortere looptijd met dezelfde kosten, of lagere lasten per maand. Wanneer de rentevoet stijgt zijn dezelfde twee mogelijkheden beschikbaar. De looptijd van het woonkrediet mag echter maximaal met 5 jaar worden verlengd zolang de totale looptijd niet langer dan 30 jaar wordt. Daarnaast valt er een keuze te maken tussen een afbetaling met mensualiteiten of vaste kapitaalaflossingen. Met een mensualiteit wordt er maandelijks interest en kapitaal betaald, waarbij het kapitaaldeel langzaam groeit terwijl het interestdeel afneemt naarmate de looptijd vordert. Door te kiezen voor een vaste kapitaalaflossing blijft het kapitaalbedrag per maand gelijk en nemen de interestbetalingen langzaam af, waardoor de kosten van het woonkrediet per maand zullen afnemen.

Het beleggingswoonkrediet

Een beleggingswoonkrediet zit wat anders in elkaar dan het klassieke woonkrediet, omdat er hierbij geen kapitaalbetalingen plaatsvinden gedurende de looptijd van het woonkrediet. In plaats van het woonkrediet langzaam af te betalen wordt er geld gestort op een beleggingsrekening. Met dit geld wordt vervolgens belegd om zo een kapitaal bij elkaar te brengen. Met dit kapitaal zal aan het eind van de looptijd van het woonkrediet het beleggingswoonkrediet in één keer worden afgelost. Gedurende de looptijd vinden er dus alleen interestbetalingen plaats. Deze interestbetalingen blijven maximaal, omdat het totale bedrag van het woonkrediet pas aan het eind van de looptijd wordt afgelost en dit dus niet kleiner wordt gedurende de looptijd.

Voordelen van een belegginswoonkrediet

Het grootste voordeel van een beleggingswoonkrediet is het fiscale voordeel dat hiermee behaald kan worden. Vanwege de maximale interestbetalingen is de fiscale aftrek ook maximaal en wordt er dus optimaal geprofiteerd van de fiscale voordelen die er beschikbaar zijn voor mensen met een woonkrediet. Daarnaast is het met een beleggingswoonkrediet mogelijk om zelf een beleggersprofiel samen te stellen en zo te kiezen voor beleggingen die passen bij de persoonlijke voorkeuren omtrent risico en mogelijk rendement. Er zijn verschillende formules beschikbaar zodat iedereen een passend beleggingswoonkrediet kan afsluiten. Aan de andere kant brengt een beleggingswoonkrediet natuurlijk wel meer risico met zich mee dan een klassiek woonkrediet.

Woonkredietinfo menu


geld

euro geld huis